I forlengelsen av finishkjemien kom dette med å tenke svidekor.

Det begynte med svidd signatur og dato under bollene. Hendig utstyr ble anskaffet, mest for å få til en brukbar håndskrift. Pyrografi ble studert på YouTube. Men dette, som sviapparatene virker å være laget for, var jo mest dyretegninger – og noe helt annet enn hva jeg kunne tenke meg som bolledekor.

Bollene mine har ikke noen på forhånd uttenkt form, eller design. Ennå i alle fall. Båten blir til mens jeg ror. Både i og utenfor verkstedet har det hopet seg opp emner i mengdevis etter et tiår med hogst på en gjengrodd plass. Ofte er emnene ikke så lovende som jeg håpet når de er kommet et stykke vei på dreiebenken.

Når de er ferdig kommer tanken på hva så? Finish må de ha. Ofte har det blitt farger også, nå også noen svimerker.

Det begynte med denne ganske nylig:

Stakkaren hadde fått amputert foten, den sto ikke til å redde. Så noe ekstra måtte den få på sin vei videre.

Inspirasjonen her ligger så langt bakover i historien som jeg kan tenke meg. Kanskje så langt som til den gang vi alle bodde i Afrika!

Etter å ha rotet rundt i skrotkassene fant jeg en skikkelig god, gammel loddebolt – 100 W – med totalt oppsmuldret ledning. Etter å ha gitt den en ny, fra et strykejern på de evige jaktmarker – klippet forlengst, ble kobberet utsatt for grov mishandling på smergelskiva:

Her er det bare å forsyne seg.

Svioffer nummer to (før finish – hva nå det kan bli):

Dette var alt, inntil videre.

🙂 Per Helge