Ny for meg i alle fall, og kjærkommen!

SVD186, til venstre, kan ha vært i salg lenge for alt jeg vet. Oppdaget at forgjengeren SVD185, slik den ser ut over, er ubrukelig til mine nykjøpte, store Glenn Lucas-jern – GL3 og GL6.

Jeg forsøkte å følge Glenn Lucas’ slipeanvisning, men skjønte fort at her var det noe som ikke stemte. De lar seg sette inn, men ikke skru fast på forsvarlig vis, rett og sentrert. Jernene ble stående helt tilfeldig på kant i jiggen. Glenn Lucas har en løsning her, til salgs på nettstedet sitt – en flat og bredere utgave av messingdelen du ser over.

Det var da jeg spurte Odd Erik om han kunne skaffe denne at han fortalte at det var kommet en ny jig som også tar de større bollejernene. Hentet pakka i dag.

En stor forbedring i forhold til den gamle jiggen. SVD185 er vrien å stille inn nøyaktig. Innstillingen har lett for å forskyve seg når du drar til med unbraconøkkelen, og det går på øyemål. Nokså tungvint. Den nye modellen har hakk for hver strek og en skruknott. Konsis og rask.

Var til og med på tanken om å skaffe meg to SVD185, som jeg kunne stille fast på hhv 2 og 4, som er de vanligste innstillingene. Slik innstillingen foregår kan man aldri få dette til nøyaktig likt hver gang. Dermed sliper man hele tiden litt mer av jernet enn man skulle behøve. Men så dukket altså SVD186 opp og løste alle problemene, med bonus!

Den består i at SVD185 nå er skrudd hardt og godt til på 2. Nøyaktig slik blir den værende. De fleste jerna er jo mindre, og mesteparten slipes på denne innstillingen.